Medlemmer af skolebestyrelsen

Karen Juul
Funktion: Forældrerepræsentant - formand
Mobil: 20976187
Emailadresse: skaren_juul@hotmail.com

Lone Krøger Wodskou Jørgensen
Funktion: Forældrerepræsentant - næstformand
Mobil: 30964747
Emailadresse: wodskoujoergensen@hotmail.com

Gitte Overgaard Jensen
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 29461781
Emailadresse: gitteojensen@hotmail.com

Anders Maarup Christensen
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 40428656
Emailadresse: anders@maarup.info

Sanne Klit
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 22793601
Emailadresse: sanneklit@gmail.com

René Sørensen
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 26206219 
Emailadresse: henriettemadsen@mail.com

Pernille Bertelsen
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 30117714
Emailadresse: pernille.bertelsen@gmail.com

Henrik Kjeldgaard Olesen
Funktion: Forældrerepræsentant
Mobil: 20491862
Emailadresse: henrik.k.olesen@gmail.com

Lisette Pedersen
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Emailadresse: liseped@aarhus.dk

Annie Reinholt Nortvig
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Emailadresse: eanr@aarhus.dk

Carsten Aude
Funktion: Sekretær for skolebestyrelsen
Mobil: 20201894
Emailadresse: caraud@aarhus.dk

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.