Gå til hovedindhold

Om skolen

Vores kerneopgave er at støtte alle børn bedst muligt i deres faglige, personlige og sociale udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Det er derfor en værdi og en metode for os at arbejde med God stil for at sikre, at alle er med hele vejen.

  God stil som en værdi

  God stil er både en målsætning for, hvordan vi gerne vil have skolens elever trives, og en række konkrete handlingsanvisninger til, hvordan vi sikrer det gode samarbejde.

  God stil er udarbejdet i et samarbejde mellem skolens bestyrelse, SFOs forældreråd og skolens personale. God stil er defineret gennem otte punkter:

  • At gå i dialog: vi taler sammen med respekt for hinandens synspunkter og personlige grænser.
  • At være tydelig: vi melder ud og kommunikerer tydeligt om vores oplevelser, tanker og meninger.
  • At tænke i kontekster: vi er opmærksomme på, at den konkrete situation afhænger af den konkrete kontekst.
  • At tænke i relationer: vi er opmærksomme på, hvordan vi agerer, handler og udvikler os i samspil med hinanden.
  • At tage afsæt i positive forventninger: vi tror på, at nye tiltag vil skabe en positiv forandring.
  • At tro på at alle har gode intentioner: vi har tillid til og tror på, at vi som udgangspunkt vil hinanden det bedste.
  • At respektere hinandens roller og perspektiver: vi accepterer, at en sag kan have forskellige udlægninger alt efter roller og perspektiv.
  • At reagere når man oplever noget, der ikke er god stil: Vi er opmærksomme på og siger til, når vi oplever brud på den gode stil.

  Da vi alle er forskellige, kan det betyde, at vi forstår God stil forskelligt. Vi behandler derfor alle situationer, hvor der er en oplevelse af manglende God stil med respekt og forholder os til den enkelte sag.

  Vi har alle pligt til at reagere, når vi oplever brud på God stil. Hvis du oplever brud, reagerer du ved at kontakte skolens personale, som derfra vil håndtere sagen. Skolens personale arbejder både med at forebygge og gribe ind, når den Gode stil bliver brudt.

  Vores vision – professionel læring med God stil

  Vores vision er, at vi dedikeret udlever professionsrollen omkring læring – og gør det i God stil. Børnene i Sabro BørneUnivers skal med lys i øjnene være nysgerrige på læring.

  Vores mission - børn med et stærkt værdigrundlag

  Vores mission er at styrke og vejlede børnene, så de ikke er i tvivl om, at vi skal behandle hinanden med God stil og i tråd med vores vision.

  Fokus på bæredygtighed

  Vi har gennem flere år haft fokus på den internationale dimension og det sundhedsfremmende arbejde. De to gange har gjort, at vi har arbejdet mere strategisk med, hvordan vi fremadrettet vil arbejde med bæredygtighed.

  Vores skoledistrikt

  Vores skole ligger i et stort skoledistrikt med både Skanderborg- og Faverskov Kommune i Aarhus Vest.

  Skolen ligger i Sabro by omkranset af mindre landsbyer som: Borum, Lyngby, Yderup, Mundelstrup, Gedding og Kvottrup. Det har været naturligt, at børn fra Skjoldelev, Lading og Skivholme har skrevet deres børn op på lige fod med andre børn i Aarhus efter det fri skolevalg.

  Samarbejder med lokalområdet

  Vi har gode samarbejdsrelationer til flere foreninger i området, herunder:

  • Sabro IF
  • Sabro Rideklub
  • Erhvervslivet
  • Borum Eshøj
  • Lokalcenteret
  • Sabro Kunstforening
  Sidst opdateret: 8. juli 2024