Gå til hovedindhold

0.-5. klasse

Indskolingstiden strækker sig over nogle år, hvor der sker rigtigt meget. På vores skole er indskolingen fra 0. - 5. klasse.

 • Læs op

Indhold

  I indskolingen bygger vores tid med børnene på accept og en forståelse af børnenes forskelligheder. Vi møder børnene med respekt – og forventer, at de gør det samme. Vi har stort fokus på, at eleverne lærer at sætte sig i hinandens sted, handle empatisk og have forståelse for hinandens forskelligheder.

  0. - 3. klasse

  Disse år er starten på dit barns lange rejse gennem uddannelsessystemet. Her danner vi rammen om en god overgang fra dagtilbud til skole.

  Vi har et skærpet fokus på den tidlige indsats omkring trivsel og læring. Vi har fokus på dit barn som en del af et fællesskab. Klassens pædagog indgår i klasseteams, og det tværprofessionelle samarbejde sikrer en stor progression i læring og trivsel.

  4. - 5. klasse

  I disse år begynder eleverne på tre nye fag: Håndværk og design i 4. klasse og tysk i 5. klasse. Vi arbejder i stadig højere grad med at lære eleverne at være medbestemmende og tage ansvar i skolens hverdag - både i undervisningen og i frikvartererne.

  På 5. årgang har vi fast et forløb med social pejling, som er en metode til forebyggelse af risikoadfærd og kriminalitet. Når børn og unge sigter efter andres forventninger og holdninger, er der tale om social pejling. Børn og unge kan være tilbøjelige til at “glemme” det, de godt ved og egentlig har mest lyst til. Det sker ofte, fordi de ikke vil afvige for meget fra andre. De søger derfor at leve op til andres forventninger for at opnå anerkendelse, respekt og tryghed. Den viden og erfaring bruger vi i mange sammenhænge i hele skoleforløbet.

  Sidst opdateret: 21. november 2023