Gå til hovedindhold

SFO

Sabro-Korsvejskolens SFO er et trygt sted for alle børn. Her glæder børnene sig til at møde ind på grund af vores anerkendende pædagogiske tilgang og vores grundlæggende respekt for barnets frie tid.

 • Læs op

Indhold

  Der er en god stemning blandt børn og voksne, og vi tilstræber, at der er ro og tid til nærvær. Klassepædagogstrukturen, hvor den samme pædagog følger barnet fra 0.-3. klasse, giver kendskab til – og tryghed for den enkelte.

  På Sabro-korsvejskolen er vi alle en del af et stort og mangfoldigt fællesskab, der bygger på tillid, tryghed og gensidig respekt. Vi vil hinanden det bedste og hjælper hinanden med at passe på vores sted.

  Det bærende i SFO er legen, og barnets lyst til at kaste sig ud i aktiviteter, som også de voksne brænder for og deler erfaringer ud af. Det pædagogiske valg af aktiviteter og samvær udspringer af behov, som vi ser i børnegruppen og i den tid, vi befinder os i. Der vil ofte være aktiviteter på tværs af alder, hvor store hjælper små. Børnene skal have masser af gode oplevelser.

  I samarbejde med forældrene har vi hele tiden fokus på de bløde værdier: At børnene udvikler stærke sociale kompetencer og bliver i stand til at være vedholdende og fokuserede. At vi hos børnene ser selvtillid, tålmodighed, selvkontrol, pligtopfyldenhed, ansvarlighed og samvittighedsfuldhed. At børnene i det hele taget udviser ansvarlighed for fællesskabet.

   

  Vi sætter pris på masser af udeliv og bevægelse samt kreative aktiviteter. Vi har særlige traditioner som fx Vildtuge, rollespilsuger, Bevægelsesuge og der er særlige aftenarrangementer for 3. klassegruppen hver torsdag aften.

   

  Vi tilstræber, at der er balance mellem børnenes frie valg og egne ideer til hvilke aktiviteter de ønsker at deltage fra dag til dag. Vi vægter processen i børnenes aktiviteter og støtter dem i deres egen udvikling frem mod at blive selvstændige og livsduelige individer.

  Vi har som pædagoger og lærere har et tæt samarbejde og er organiseret i klasseteams. Det fælles fokus er det enkelte barns – og klassens trivsel. Vi deltager sammen i forældresamtaler og ved klassemøder.

   

  Det skal være rart for forældre at komme i SFO’en, og vi tilstræber at have en stærk forældreinvolvering og et højt informationsniveau, så børnene oplever engagerede, indlevende og samarbejdende pædagoger og forældre.

   

  Sådan får du plads i SFO

  Alle børn fra 0. til og med 3. klasse er garanteret en plads i SFO. Du skal bruge Digital Pladsanvisning til at få en plads.

  Skriv dit barn op her eller læs mere på aarhus.dk

  Sidst opdateret: 7. marts 2024