Gå til hovedindhold

6.-9. klasse

I løbet af udskolingen begynder eleverne på fem nye fag: Fysik/kemi, biologi, geografi og kristendomskundskab i 7. klasse samt samfundsfag i 8. klasse.

 • Læs op

Indhold

  Skolen tilbyder derudover en række valgfag: eSport, sundhed, træneruddannelse og mange andre.

  Fra 8. klasse begynder dit barn at få karakterer i alle prøvefag to gange om året. Disse gives efter 7-trinsskalaen, som består af 7 karakterer, hvor karaktererne 02, 4, 7, 10 og 12 er bestået.

  Hvert år sender vi 9. årgang afsted på studietur til Berlin sammen med deres kontaktlærere. Eleverne får mulighed for at bruge deres tysk og opleve en masse af de ting, vi har arbejdet med i kulturfagene.

  I udskolingen begynder vi for alvor på uddannelsesvejledning. I 7. klasse er der tværfagligt samarbejde med en virksomhed, i 8. klasse er der brobygning, uddannelsesparathedsvurdering og samtaler med UU-vejleder, så alle er klar til at vælge retning efter 9. klasse.

  Venskabsklasser er med til at styrke relationerne mellem skolens elever og udvikler deres faglige og sociale kompetencer. Ordningen går ud på, at elever i 5. - 9. klasse er personlige venskabsvenner med elever i 0. - 4. klasse og ved flere lejligheder, hen over skoleåret, er der fællesarrangementer for venskabsklasserne. Ordningen virker forebyggende mod mobning, idet der via ordningen skabes et ansvarligt fællesskab mellem skolens elever.

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023