Der afholdes årligt 10 møder.

Forældrerådet består af 9 medlemmer.

7 af disse er forældrerepræsentanter, 1 formand, 1 næstformand, 3 medlemmer og 2 suppleanter. 1 personalerepræsentant og lederen i SFO.