Skoleindskrivning

Vi indkalder hvert år til et informationsmøde, hvor forældre kan få nyttig information om opstart i 0. klasse samt information om skoleindskrivning. Mødet bliver typisk afholdt i november måned. Du vil på siden her kunne finde datoen for, hvornår næste møde er. Går dit barn i Sabro dagtilbud, orienterer de gennem Aula.

Der er åben for digital indskrivning fra start oktober til start januar. 

Dato for næste informationsmøde: Tirsdag den 21. november kl. 17.00-18.00

Dato for næste indskrivningsperiode: 2. oktober til 5. januar

Du kan finde mere information om skoleindskrivning på Aarhus kommunes hjemmeside.

Du kan skrive dit barn op her