Vi samarbejder derfor med Sabro dagtilbud om et førskole-tilbud.

Skoleindskrivning

Vi indkalder hvert år til et informationsmøde, hvor forældre kan få nyttig information om førskole, opstart i 0. klasse samt information om skoleindskrivning. Mødet bliver typisk afholdt i november måned. Du vil på siden her kunne finde datoen for, hvornår næste møde er. Går dit barn i Sabro dagtilbud, orienterer de gennem Aula.

Der er åben for digital indskrivning fra start oktober til start januar. De endelige datoer bliver meldt ud via e-boks og vil komme op her på siden.

Dato for næste informationsmøde: 23. november kl. 17

Dato for næste indskrivningsperiode: 3. oktober til 6. januar

Du kan finde mere information om skoleskrivning på Aarhus kommunes hjemmeside.

Du kan skrive dit barn op her

Førskole-tilbud

Førskoletilbuddet giver børnene mulighed for at begynde, før de starter i den reelle skole. Førskolen starter den 1. maj og slutter samme dag, som skolen går på ferie. Det er derudover muligt at få passet sit barn i SFO’en, hvis der er behov for det.

For at deltage i Førskolen skal dit barn være tilmeldt dagtilbuddet. Der vil i løbet af marts blive holdt et forældremøde om Førskolen, hvor lærere, pædagoger og ledelse deltager.

Dato for næste førskolemøde: kommer.